Danes je 22.9.2020

Input:

Odpravnina v skladu s četrtim odstavkom 73. člena Zakona o javnih uslužbencih

20.3.2020, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Pojasnilo državnega organa številka 1002-272/2020/3 navajamo v celoti:

»Prejeli smo različna vprašanja glede izplačila odpravnine javnim uslužbencem, ki so imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delovna mesta, vezana na osebno zaupanje funkcionarja.

Za delovna mesta, vezana na osebno zaupanje funkcionarja (delovna mesta v kabinetu), se v skladu s 1. točko prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, v nadaljevanju ZJU) sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas. Delovno razmerje za določen čas se v tem primeru na podlagi prvega odstavka 69. člena sklene najdlje za čas trajanja funkcije funkcionarja. Z dnem prenehanja funkcije funkcionarjev, javnim