Danes je 20.4.2024

Input:

Olajšava za donacije v obračunu DDPO za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022

17.2.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

1.105 Olajšava za donacije v obračunu DDPO za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022

Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p.

Dne 1. 1. 2022 je začel veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (UL RS, številka 205/2021), ki se uporablja za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022.

Navedeni pravilnik med drugim nadomešča Prilogo 9, t.j. podatke v zvezi z olajšavo za donacije (59. člen ZDDPO-2 in 62/a člen ZIUZEOP – podatki pod zap. št. 15.13, 15.14, 15.15 in 15.16 obračuna DDPO).

Priloga 9 je sestavljena iz petih preglednic, in sicer:

- Preglednica A: višina možnih olajšav za donacije;

- Preglednica B1: koriščenje olajšave za donacije po prvem in drugem odstavku 59. člena ZDDPO-2 za namene iz drugega odstavka tega člena, razen izplačil izvajalcem programa vrhunskega športa;

- Preglednica B2: koriščenje olajšave za donacije za izplačila izvajalcem programa vrhunskega športa po