Danes je 21.2.2024

Input:

Opravljanje dela s krajšim delovnim časom in nadurno delo

15.12.2020, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:46:49

Poglavja

Zaposlitev s krajšim delovnim časom pomeni zaposlitev za delovni čas, ki je krajši od polnega delovnega časa pri delodajalcu. Ta oblika zaposlitve je lahko izraz interesa in pogodbene volje delavca in delodajalca, ki delavcem omogoča boljše in lažje usklajevanje osebnega, družinskega in poklicnega življenja, hkrati pa delodajalcem omogoča fleksibilnost zaposlovanja v skladu s potrebami delovnega ali proizvodnega procesa. Na drugi strani pa zakonodaja predvideva tudi možnost zaposlitve ali dela s krajšim delovnim časom, ki ga uveljavlja delavec, delodajalec pa mu ga mora zagotavljati na podlagi posebnih predpisov.

Podrobnejša vsebina:

  • pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz zaposlitve s krajšim delovnim časom,
  • opravljanje dela s krajšim delovnim časom na podlagi predpisov s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
  • s področja zdravstvenega zavarovanja in
  • s področja zavarovanja za starševsko varstvo (tudi novosti za leto 2021),
  • odgovori na nekaj najpogostejših vprašanj, ki se pojavljajo v praksi, tudi glede na sodno prakso,
  • odrejanje nadurnega dela.

Predavateljica:

mag. Kaja Breznik Ladinikje odvetnica, od leta 2013 zaposlena v Odvetniški pisarni Bohl. Njena področja dela so gospodarsko, delovno, kazensko, civilno in upravno pravo, delovne izkušnje pa je med drugim pridobivala kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani ter naOkrožnem sodišču v Ljubljani kot strokovna sodelavka PDI.Leta 2016 je prejela znanstveni magisterij s področja civilnega in gospodarskega prava na Pravni fakulteti. Kot pravna strokovnjakinja z založbo Verlag Dashöfer sodeluje na področju delovnih razmerij, javnega sektorja, davkov in računovodstva (predavanja, priprava vzorcev dokumentacij, odgovarjanje na vprašanja, pisanje strokovnih člankov).