Danes je 24.7.2024

Input:

Opravljanje dela v tujini in položaj delavcev, napotenih na delo v Republiko Slovenijo (ZDR-1)

27.12.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 9 minut

1.7.1 Opravljanje dela v tujini in položaj delavcev, napotenih na delo v Republiko Slovenijo (ZDR-1)

dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

VII. POSEBNE DOLOČBE

1. OPRAVLJANJE DELA V TUJINI IN POLOŽAJ DELAVCEV, NAPOTENIH NA DELO V REPUBLIKO SLOVENIJO

208. člen
(splošno)

(1) V skladu s pogodbo o zaposlitvi lahko delodajalec začasno napoti delavca na delo v tujino.

(2) Delavec lahko odkloni napotitev v tujino, če obstajajo opravičeni razlogi, kot so:

  • nosečnost,

  • varstvo otroka, ki še ni dopolnil sedem let starosti,

  • vzgoja in varstvo otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti, če delavec živi sam z otrokom in skrbi za njegovo vzgojo in varstvo,

  • invalidnost,

  • zdravstveni razlogi,

  • drugi razlogi, določeni s pogodbo o zaposlitvi oziroma s kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca.

(3) Če pogodba o zaposlitvi ne predvideva možnosti dela v tujini, morata delodajalec in delavec skleniti novo pogodbo o zaposlitvi. Pogodba se lahko sklene za čas dokončanja projekta oziroma za čas dokončanja dela, ki ga napoteni delavec opravlja v tujini.

(4) Po prenehanju opravljanja dela v tujini mora delodajalec zagotoviti delavcu vrnitev v Slovenijo.

Položaj detaširanih (napotenih) delavcev ureja Direktiva 96/71/ES o detaširanih delavcih, ki določa, da se za detaširane delavce štejejo delavci, ki za določen čas opravljajo dela v državi članici, ki ni njihova matična država, v kateri običajno delajo.

Po ZDR-1 velja, da delodajalec lahko začasno napoti delavce na delo v