Danes je 23.7.2024

Input:

Opredelitev dejavnosti javne službe in dejavnosti prodaje na trgu

28.2.2018, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

2018.03.1.3 Opredelitev dejavnosti javne službe in dejavnosti prodaje na trgu

Polona Gostan Državna notranja revizorka

Splošno

Naloga tako države kot lokalne skupnosti je med drugim izvajanje oziroma opravljanje javne službe in dejavnosti v javnem interesu.

V nadaljevanju predstavljamo izvajanje javne službe in drugih dejavnosti v javnih zavodih. Ob tem navajamo določbo 22. člena Zakona o zavodih - ZZ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), ki določa naslednje:

?Kot javne službe se opravljajo z zakonom oziroma odlokom občine ali mesta na podlagi zakona določene dejavnosti, katerih trajno nemoteno upravljanje zagotavlja v javnem interesu republika, občina ali mesto.?

Iz navedenega izhaja, da o javni službi lahko govorimo takrat, kadar je le-ta opredeljena v zakonu ali občinskem odloku in kadar je njeno zagotavljanje v javnem interesu.

Na podlagi določb tako 3. in 23. člena Zakona o zavodih in delno tudi 2. odstavka 67. člena Zakona o javnih financah - ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) javne službe opravljajo javni zavodi.

Osnovno načelo pri organiziranju premoženja v obliki