Danes je 20.4.2024

Input:

Organiziranje plačilnega prometa za proračunske uporabnike, društva in pravne osebe zasebnega prava

7.5.2014, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

4.2.2.1 Organiziranje plačilnega prometa za proračunske uporabnike, društva in pravne osebe zasebnega prava

Cirila Masnikosa

Stranka z različnimi programi podpira svoje delo in lahko izvaja plačilni promet še ročno z različnimi pomagali in dejansko še izpolni ročni obrazec BN 02 in ga predloži Upravi za javna plačila, v nadaljevanju UJP, banki in hranilnici v obdelavo in tako izvrši plačilo v breme svojega računa in v dobro svojega partnerja.

V veliki meri pa javni sektor posluje elektronsko in oddaja svoja plačila tako, da jih vnaša direktno v program UJPnet ali APPEiP (je star program in ne vem koliko pravnih oseb še to uporablja). Društva in pravne osebe zasebnega prava pa poslujejo elektronsko prek svojih poslovnih bank in njihovih spletnih bančnih portalov.

  • Ročno plačevanje

O ročnem plačevanju govorimo, ko izpolnimo obrazec UPN, tako da ga nekateri zares še izpolnjujejo ročno ali pa z vnosom v računalnik in potem izpišejo na iglični tiskalnik in sicer:

Primer izpolnjevanja UPN obrazca:

Referenca, ki se vpisuje v desnem delu UPN naloga pod računom nalogodajalca.

Naziv, naslov, poslovni račun

Zgoraj levo