Danes je 24.7.2024

Input:

Osnovna sredstva

15.5.2014, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:47:27

Poglavja

Namen seminarja je seznaniti osebe, ki vodijo poslovne knjige, o problematiki evidentiranja, izkazovanja, razvrščanja, vrednotenja osnovnih sredstev v podjetju ali zavodu.

Predavateljica Majda Gominšek v video seminarju, kjer  pojasnjuje ravnanje tako za gospodarstvo kot za javni sektor, najprej obravnava evidence, izkazovanje in razvrščanje osnovnih sredstev, nato pa se v nadaljevanju posveti pravilom vrednotenja in pojmom pri izkazovanju osnovnih sredstev. Tukaj med drugim pojasni pojme nabavne vrednosti, odpisane in neodpisane vrednosti ter poštene vrednosti, prav tako pa govori tudi o naknadnih vlaganjih in stroških, ki jih povzročajo osnovna sredstva.

Predavateljica pojasnjuje tudi, kako je s popisnimi razlikami in primanjkljajem pri popisu osnovnih sredstev, v zadnjem delu video seminarja pa navaja nekatere primere, kjer se pojavljajo posebnosti v povezavi z osnovnimi sredstvi.

 

Kazalo vsebine:

  • Evidence, izkazovanje in razvrščanje osnovnih sredstev
  • Pravila vrednotenja in pojmi pri izkazovanju osnovnih sredstev
  • Popisne razlike in primanjkljaj pri popisu osnovnih sredstev
  • Posebnosti - primeri
  • Odgovori na vprašanja

 

Predavatelj:

Majda Gominšek, finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Za založbo Verlag Dashöfer izvaja strokovne seminarje, spletne klepetalnice in video seminarje ter odgovarja na vprašanja naročnikov.

OSNSRDST.pdf 0.27 MB