Danes je 13.6.2024

Input:

Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo (davčni vidik)

1.2.2015, Vir: DURSČas branja: 5 minut

Informacijo državnega organa smo posodobili z zneski, ki veljajo od 1. 4. 2018 ter spremembo REK 1a od decembra 2017:

Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo, po predpisih, ki urejajo vzgojo in izobraževanje, se ne vštevajo v davčno osnovo do višine 172 eur za opravljeno obvezno praktično delo v obdobju enega meseca.

Ta izplačila veljajo za dohodke iz delovnega razmerja po Zakonu o dohodnini - ZDoh-2, zato se tudi morebitna povračila stroškov, ki so tem osebam izplačana v zvezi z delom, ne vštevajo v davčno osnovo pod pogoji in do višin, določenih v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – Uredba.

Če dijak oziroma študent obvezno praktično delo v obdobju enega meseca ne opravlja cel mesec, se neobdavčen znesek sorazmerno zmanjša, glede na razmerje med številom opravljenih dni obveznega praktičnega dela in številom delovnih dni v mesecu.

Učenci in