Danes je 20.5.2024

Input:

Plačilo preko UJPnet

7.5.2014, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

4.2.2.4 Plačilo preko UJPnet

Cirila Masnikosa

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) je organ v sestavi Ministrstva za finance.

Temeljne naloge UJP so:

 • izvajanje obdelave plačilnega prometa za proračunske uporabnike,

 • vodenje registra proračunskih uporabnikov,

 • izvajanje in evidentiranje javnofinančnih tokov,

 • podpora zakladniškemu poslovanju na ravni države in na ravni občin ter

 • druge naloge določene z zakonskimi predpisi.

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP v nadaljevanju) je organ pri Ministrstvu za finance in je poleg zgoraj navedenih nalog izboljšala tudi plačilni promet in pripravila za proračunske uporabnike novo spletno aplikacijo UJPnet, ki omogoča hitro in varno izmenjavo podatkov, preprost nadzor, podporo in vzdrževanje sistema, zanesljivost in ažurnost podatkov, enostaven in praktičen dostop do podatkov te minimalno ročno upravljanje s podatki.

Proračunski uporabniki do UJPnet dostopajo prek spletnih strani UJP oziroma neposredno preko spletnega portala https://ujpnet.gov.si

Preko UJPnet je omogočeno:

 • vpogled v podatke o evidenčnem stanju in prometu na podračunu pri UJP,

 • prejemanje izpiskov o prometu in stanju na podračunu proračunskega uporabnika (rednih in gotovinskih),

 • prejemanje delnih izpisov,

 • pošiljanje nalogov, UPN, e-računi, obrazci, čakalne vrste.

Za dostop do UJPnet morate imeti nameščen spletni brskalnik in sicer:

 • Internet Explorer 6.0 ali višje in

 • Mozilla Firefox 2.0 ali višje

ter veljavno kvalificirano digitalno potrdilo registriranih overiteljev digitalnih potrdil v Republiki Sloveniji in sicer:

 • AC NLB (www.nlb.si)

 • HALCOM-CA (www.halcom.si)

 • POŠTA