Danes je 20.4.2024

Input:

Plačna lista (2. del)

12.8.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 10 minut

4.1.1.2 Plačna lista (2. del)

Polona Gostan, uni. dipl. ekon.

Drugi del članka (nadaljujemo z podrobnim opisom drugega dela plačilne liste v javnem sektorju z dodanimi praktičnimi primeri):

Prvi del članka tukaj.

4. PODATKI OBRAČUNA ZA NAVEDENO OBDOBJE

V obračunskem delu plačilne liste se navedejo šifre izplačil glede na dejansko prisotnost zaposlenega v mesecu obračuna:

Vrsta izplačila  % ali znesek  Dnevi  Obvezne ure  Norm. ure  Mesec / leto    
<A010>     <št.>  <št.>  MM.LLLL  <znesek>  <znesek>  
B  <% ali znes.>    <št.>  <št.>  MM.LLLL  <znesek>  <znesek>  
G  <% ali znes.>    <št.>  <št.>  MM.LLLL  <znesek>  <znesek>  
H  <% ali znes.>    <št.>  <št.>  MM.LLLL  <znesek>  <znesek>  
L    <št.>  <št.>  MM.LLLL  <znesek>  <znesek>  
Skupaj ure     <št.>  <št.>    <znesek>  <znesek>  
C   <% ali znes.>    <št.>   <št.>  MM.LLLL   <znesek>  <znesek>  
C   <% ali znes.>   <št.>    MM.LLLL  <znesek>  <znesek>  
D       MM.LLLL  <znesek>  <znesek>  
<A020>     <št>   <št>  MM.LLLL  <znesek>  <znesek>  
E   <% ali znes.>   <št.>   MM.LLLL  <znesek>  <znesek>  
O   <% ali znes.>   <št.>   <št.>  MM.LLLL  <znesek>  <znesek>  
<Z604>     <št.>   <št.>  MMLLLL  <znesek>  <znesek>  
<Z611>  <% ali znes.>      MMLLLL  <znesek>  <znesek>  
<Z620>        <znesek>  <znesek>  
<Z080> Bruto plača        <znesek>  <znesek>  
<A030>      MM.LLLL  <znesek>  <znesek>  
<H120>      MM.LLLL  <znesek>  <znesek>  
F      MMLLLL  <znesek>  <znesek>  
I       MMLLLL  <znesek>  <znesek>  
Bruto plača (Z080) + F + I        <znesek>  <znesek>  
N    <št.>  <št.>  MM.LLLL  <znesek>  <znesek>  
<Z270> Osnova za izračun prispevkov       <znesek>  <znesek>  
<Z290> Neto plača I        <znesek>  
Neto plača I (Z290) + F + I + N + A030        <znesek>  

Pojasnila vrst izplačil iz zgornje tabele (2. in 3. člen Uredbe):

A – bruto plača – redno