Danes je 13.6.2024

Input:

Planiranje, organizacija in razporejanje delovnega časa

13.1.2022, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:06:24

Poglavja

Delovni čas je eden bistvenih institutov delovnega prava in je pomemben tako za delodajalce kot za delavce. Omejevanje in organiziranje delovnega časa delodajalcu omogoča ustrezno organizacijo delovnega procesa ter obračun stroškov dela, delavcu pa daje možnost usklajevanja poklicnih in družinskih obveznosti ter prostega časa. Spletni seminar bo v celoti posvečen delovnemu času in njegovi organizaciji ter razporejanju. Namen seminarja je udeležence seznaniti z obveznostmi delodajalca pri planiranju, organiziranju in razporejanju delovnega časa ter jim približati zakonske zahteve v zvezi z odmori in počitki ter nadurnim delom.

 

Predavateljica:

Odvetniška kandidatka Sara Švagelj je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani magistrirala junija 2019. V Odvetniški pisarni Bohl je opravljala študentsko delo že od septembra 2016, po pridobitvi naziva magistrica prava pa se je zaposlila na delovnem mestu odvetniške pripravnice in nato po uspešno opravljenem pravniškem državnem izpitu decembra 2021, na delovnem mestu odvetniške kandidatke. Pri svojem delu v Odvetniški pisarni Bohl se ukvarja predvsem z delovnim pravom, deluje pa tudi na področju civilnega in kazenskega prava ter pripravlja različne strokovne članke in odgovarja na vprašanja strank.