Danes je 23.4.2024

Input:

Podatki o delovnem mestu v pogodbi o zaposlitvi v javnem sektorju

20.7.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

13.1.4.2 Podatki o delovnem mestu v pogodbi o zaposlitvi v javnem sektorju

Strokovna sodelavka

DELOVNA MESTA, ZA KATERA SE V JAVNEM SEKTORJU SKLEPA DELOVNO RAZMERJE OZIROMA POGODBA O ZAPOSLITVI

Seznam oziroma popis vseh delovnih mest, funkcij in nazivov je v Katalogu funkcij, delovnih mest in nazivov (Katalog). V zvezi s katalogom je na internetni strani MJU_Plačni sistem_Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov objavljeno naslednje:

*Katalog je le seznam funkcij, delovnih mest in nazivov v javnem sektorju. Pri sistemiziranju delovnega mesta oziroma naziva pa je treba dosledno upoštevati četrti odstavek 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in uvrščati delovna