Danes je 26.1.2021

Input:

Podatki o zadolževanju in prevzemanju obveznosti

14.6.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Ali lahko zavod kupi telefon na obroke?

Nakup GSM aparata predstavlja blagovni kredit, kar pomeni, da se zadeva vključuje v e-dolg občine (če je proračunski uporabnik občine). Hkrati je potrebno navedeno vključiti v poročilo o dolgu občine, tj. občini morate sporočiti znesek blagovnega kredita, da se vključi v e-dolg občine. Sicer pa svetujemo, da se GSM aparatov ne kupuje na obroke, ker je nakup lahko v nasprotju z zakonskimi določili (ZIPRS), ki predpisuje kakšni so plačilni roki za proračunske uporabnike.

Ali se javni zavod lahko zadolži likvidnostno?

Iz vašega vprašanja ni razvidno ali ste javni zavod državnega ali občinskega proračuna. Vsako zadolževanje se vključuje v izkaz financiranja. Za zadolževanje morate imeti zagotovljene vire poplačila. Hkrati morate o tem obvestiti ustanovitelja, da se preveri potreba po vključevanju v e-dolg. Če ste proračunski uporabnik državnega proračuna svetujemo, da se vključite v enotno upravljanje sistema EZR države, saj s tem pridobite možnost do ugodnejšega dostopa virov sredstev. Če pa ste uporabnik občinskega proračuna, pa svetujemo, da občini predlagate, da se občina vključi v sistem EZR države, saj s tem tudi posredni proračunski uporabniki občine pridobijo možnost do likvidnostnih virov znotraj sistema EZR države.

Kako občina poroča v aplikacijo e-dolg o stanju zadolženosti javnega podjetja. Občina je soustanoviteljica in bi verjetno morala poročati v svojem deležu. Ali to drži ter ali mora poročati kvartalno in letno?

Menimo, da je potrebno zadevo poročati pri sedežni občini javnega podjetja, in