Danes je 20.5.2024

Input:

Pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela (vzorec)

20.3.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

11.10 Pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela (vzorec)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v Wordu.

Na podlagi določb Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010 s spremembami, v nadaljevanju: ZUTD-1), in Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1)

Delodajalec [vstaviti naziv in sedež delodajalca], ki ga zastopa direktor [vstaviti ime in priimek osebe, pooblaščene za zastopanje delodajalca] (v nadaljevanju: Delodajalec)

in

upravičenec [vstaviti ime in priimek upravičenca], rojen [vstaviti datum rojstva upravičenca], EMŠO: [vstaviti EMŠO upravičenca], s stalnim prebivališčem na naslovu [vstaviti naslov prebivališča upravičenca], (v nadaljevanju Upravičenec),

oba skupaj pogodbeni stranki,

sklepata naslednjo

POGODBO O OPRAVLJANJU ZAČASNEGA ALI OBČASNEGA DELA

1.člen

(predmet pogodbe)

S sklenitvijo te pogodbe pogodbeni stranki urejata medsebojne pravice, obveznosti ter odgovornosti v zvezi z začasnim ali občasnim delom upravičenca pri delodajalcu.

Upravičenec izrecno s podpisom te pogodbe izjavlja, da ima v Republiki Sloveniji status upokojene osebe ter da je kot tak upravičen do opravljanja začasnega ali občasnega dela po Zakonu o urejanju trga dela.

Za področja, ki jih izrecno