Danes je 23.7.2024

Input:

Pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela (vzorec)

31.3.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

2022.03.1.1 Pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela (vzorec)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v Wordu.

Na podlagi določb Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010 s spremembami), Zakona o interventnih ukrepih za podporo trgu dela (Uradni list RS, št. 29/22) in Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 s spremembami)

Delodajalec [vstaviti naziv in sedež delodajalca], ki ga zastopa direktor [vstaviti ime in priimek osebe, pooblaščene za zastopanje delodajalca] (v nadaljevanju: Delodajalec),

in

upravičenec [vstaviti ime in priimek upravičenca] , rojen [vstaviti datum rojstva upravičenca], EMŠO: [vstaviti EMŠO upravičenca], s stalnim prebivališčem na naslovu [vstaviti naslov prebivališča upravičenca], (v nadaljevanju Upravičenec),

oba skupaj pogodbeni stranki,

sklepata naslednjo

POGODBO O OPRAVLJANJU ZAČASNEGA ALI OBČASNEGA DELA
člen
(predmet pogodbe)

S sklenitvijo te pogodbe pogodbeni stranki urejata medsebojne pravice, obveznosti ter odgovornosti v zvezi z začasnim ali občasnim delom upravičenca pri delodajalcu.

Upravičenec izrecno s podpisom te pogodbe izjavlja, da ima v Republiki Sloveniji status upokojene osebe ter da je kot tak upravičen do opravljanja začasnega ali občasnega dela po Zakonu