Danes je 23.4.2024

Input:

Pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami ali prokuristi z vodilnimi delavci (ZDR-1)

29.1.2015, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

1.2.10.6 Pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami ali prokuristi z vodilnimi delavci (ZDR-1)

dr. Etelka Korpič-Horvat in dr. Darja Senčur Peček

6. Pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami ali prokuristi in z vodilnimi delavci

73. člen

(pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom)

(1) Če poslovodna oseba ali prokurist sklepa pogodbo o zaposlitvi, lahko v pogodbi o zaposlitvi stranki, ne glede na drugi odstavek 9. člena tega zakona, drugače uredita pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi:

  • s pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas,

  • z delovnim časom,

  • z zagotavljanjem odmorov in počitkov,

  • s plačilom za delo,

  • z disciplinsko odgovornostjo,

  • s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.

(2) Ne glede na 4. člen tega zakona se v primeru, ko se pogodba o zaposlitvi sklene med poslovodno osebo in družbo, katere edini lastnik je ta poslovodna oseba, oziroma zavodom,