Danes je 26.3.2023

Input:

Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo javnega zavoda (vzorec)

30.1.2023, , Vir: Verlag Dashöfer

10.3.8 Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo javnega zavoda (vzorec)

Strokovna sodelavka

V pogodbi o zaposlitvi s poslovodno osebo se lahko ne glede na drugi odstavek 9. člena ZDR-1 drugače uredijo pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi s:

- pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas,

- delovnim časom,

- zagotavljanjem odmorov in počitkov,

- plačilom za delo,

- disciplinsko odgovornostjo,

- prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.

ZDR-1 torej dopušča, da se v pogodbi o zaposlitvi s poslovodno osebo nekatera vprašanja uredijo manj ugodno kot izhaja iz določb ZDR-1.

Vodilni delavci

Vodilni delavec, ki vodi poslovno področje ali organizacijsko enoto pri delodajalcu in ima pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve, lahko izjemoma sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas, če je že zaposlen pri delodajalcu na drugih delih za nedoločen čas ali če gre za vodilnega delavca, ki je na vodilno delo imenovan v skladu z zakonom ali z aktom o ustanovitvi.

V času opravljanja vodilnega dela po pogodbi o zaposlitvi za določen čas v primeru, če je delavec že zaposlen pri delodajalcu na drugih delih za nedoločen čas, mirujejo pravice, obveznosti in odgovornosti iz pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

Vodilnemu delavcu, ki ima za opravljanje vodilnega dela sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi brez njegove volje ali krivde zaradi predčasne razrešitve