Danes je 23.4.2024

Input:

Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu (ZDR-1)

27.12.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

1.2.10.5 Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu (ZDR-1)

dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne bohl d.o.o.

NOVELA ZDR-1D:

11. člen ZDR-1D

V 68. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Če delavec predlaga sklenitev pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela na domu zaradi potreb usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, mora delodajalec svojo odločitev pisno utemeljiti najkasneje v 15 dneh. Pisna utemeljitev se lahko pošlje po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.«.

Komentar

Z novelo dodan peti odstavek 68. člena ZDR-1 omogoča delavcu, zaradi potreb usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, da predlaga opravljanje dela na domu. Slednje, po mnenju predlagatelja novele, omogoča delavcu bolj prožno opravljanje dela.

Na delavčevo zahtevo ima delodajalec obveznost podati utemeljen dogovor, ki je tudi lahko posredovan na delavčev elektronski naslov, v 15 dneh.

PREJ:

5. Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu

68. člen

(splošno)

(1) Kot delo na domu se šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca.

(2) Za delo na domu se šteje tudi delo na