Danes je 2.12.2022

Input:

Pogodbe o delu (obdavčitev fizičnih oseb in knjiženje)

13.4.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.7.2 Pogodbe o delu (obdavčitev fizičnih oseb in knjiženje)

Anica Žgajnar

Pri podjemni pogodbi oziroma pogodbi o delu gre za pogodbo civilnega prava. Pogodba o zaposlitvi pa je pogodba delovnega prava, s katero se sklene delovno razmerje.

Ta razlika je zelo pomembna, saj se podjemna pogodba ne sme skleniti v primeru, ko pri delu obstajajo elementi delovnega razmerja.

Delo po podjemni pogodbi tudi ni časovno omejeno.

Pri obračunu pogodbe o delu se upoštevajo 10 % normirani odhodki

Akontacija dohodnine je 25 %

Prispevki v breme prejemnika so 6,36 %, če ni zavarovan po drugi podlagi pa še 15,50 %

Prispevki izplačevalca so 8,85 % in 0,53 %

Primer obračuna po pogodbi o delu:

 Odstotek  Pogodba o delu  
Bruto prejemek   2.000,00  
Normirani odhodki  10%  200,00  
Prispevek za PIZ - prejemnik **  15,50%  310,00  
Prispevek za zdravstvo  6,36%  127,20  
Osnova za dohodnino   1.362,80  
Dohodnina  25%  340,70  
Neto izplačilo   1.222,10 
Prispevek za PIZ - izplačevalec  8,85%  177,00  
Prispevek za poškodbe pri delu  0,53%  10,60