Danes je 21.2.2024

Input:

Pogosta vprašanja in odgovori in podrobnejša pojasnila glede varovanja otrok v času, ko so šole in vrtci zaprti oziroma nedostopni za vse otroke in v času izvajanja pouka na daljavo

11.11.2020, Vir: MDDSZ, Inšpektorat RS za deloČas branja: 10 minut

Zaradi številnih vprašanj glede varstva otrok v času, ko so šole in vrtci zaprti, smo pripravili kratke, poenostavljene odgovore. Ob tem poudarjamo, da morajo biti izpolnjeni tudi drugi zakonski pogoji, ki so podrobneje obrazloženi v nadaljevanju dokumenta. Poudarjamo in pozivamo k medsebojni komunikaciji med delavci in delodajalci.

Vprašanja in odgovori:

Ali so počitnice v času pandemije višja sila in starši za ta čas lahko uveljavljajo nadomestilo?

Ne. V času šolskih počitnic (zaradi varstva šoloobveznih otrok) niso podane vse okoliščine, iz katerih bi izhajala upravičena odsotnost staršev zaradi varstva otroka, saj kljub epidemiji ne gre za nepričakovan dogodek. Šolske počitnice so bile vnaprej načrtovane v šolskem koledarju za leto 2019/20 in niso izpolnjena vsa merila višje sile (zunanjost vzroka, neizogibnost, nujnost in neodvrnljivost).

Ali zaprtje šol in vrtcev (zunaj šolskih počitnic) za starše otrok do  petega razreda osnovne šole lahko pomeni višjo silo?

Da. Čeprav se zaprtje šol imenuje podaljšane počitnice, je za starše otrok, za katere je treba zagotavljati varstvo, to višja sila.

V katerih primerih lahko starši ostanejo doma zaradi varstva svojih otrok?

To je mogoče v primerih, ko so vrtci in šole zaprti oziroma nedostopni za vse otroke, in sicer za otroke do vključno petega razreda osnovne šole, za katere starši ne morejo zagotoviti drugačnega varstva.

Ali so starši upravičeni do nadomestila za čas, ko doma varujejo otroke?

Da. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 zagotavlja pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove.

Ali država delodajalcu povrne ta sredstva?

Da. Država delodajalcu pokrije celoten znesek, do katerega je upravičen delavec (tako imenovani  bruto I.).

Kaj je v primeru, če je vrtec odprt za izredne primere?

Vrtci