Danes je 2.12.2022

Input:

Pojasnila glede upoštevanja PCT pogoja za opravljanje dela

20.9.2021, Vir: MDDSZ

Pojasnila državnega organa navajamo v celoti:

"Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (opomba 1) (odlok) v prvem odstavku 5. člena določa, da morajo vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost, za čas opravljanja dela izpolnjevati PCT pogoj.

V nadaljevanju podajamo pojasnila na najpogostejša vprašanja, ki se nanašajo na izpolnjevanje PCT pogoja oziroma samotestiranje delavcev na delovnem mestu.

V katerih primerih je treba izvajati samotestiranje na delovnem mestu?

Za izpolnitev PCT pogoja za opravljanje dela pri delodajalcu se šteje, če se delavci presejalno testirajo s testom HAG za samotestiranje.

Ali je za opravljanje dela treba izpolnjevati PCT pogoj tudi pri opravljanju dela na domu?

Odlok med izjemami ali dodatnimi opredelitvami ne navaja, da bi pogoj PCT morale izpolnjevati osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami v okoljih ali dejavnostih v RS, kar pomeni, da morajo pogoj PCT izpolnjevati tudi delavci, ki opravljajo delo na domu.

Kako pogosto se izvaja samotestiranje?

Za opravljanje dela se šteje, da je izpolnjen pogoj PCT, če se presejalno testiranje s testom HAG (samostestiranje) izvede enkrat tedensko v enakih presledkih.

Kako delavec izkaže, da je opravil samostestiranje?

Za namen