Danes je 24.4.2024

Input:

Pojasnila občinam in upravnim enotam v zvezi z izplačilom dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19 po 42. členu Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva

22.7.2021, Vir: Ministrstvo za javno upravoČas branja: 4 minute

Spoštovani,

skladno z 42. členom Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21: v nadaljnjem besedilu: ZNUPZ) funkcionarjem plačne podskupine A5, kot jih določa Priloga 3 ZSPJS ter županom in podžupanom, ki funkcijo opravljajo nepoklicno, v času razglašene epidemije COVID-19 pripada dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v višini 200 eurov mesečno. Če funkcije ne opravljajo ves koledarski mesec oziroma če epidemija COVID-19 ni razglašena za ves koledarski mesec, so upravičeni do sorazmernega dela dodatka, glede na število dni opravljanja funkcije v posameznem koledarskem mesecu in glede na število dni razglašene epidemije COVID-19 v posameznem koledarskem mesecu. Dodatek v isti