Danes je 24.5.2024

Input:

Pojasnilo k aktom, katerih vsebina je bila dogovorjena s sindikati javnega sektorja glede plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju

10.12.2018, Vir: Ministrstvo za javno upravoČas branja: 16 minut

Pojasnilo državnega organa 0100-17/2018/734 navajamo v celoti:

»Spoštovani,

vladna in sindikalna stran sta se v okviru razrešitve stavkovnih zahtev večine sindikatov javnega sektorja dogovorili za spremembe glede plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju, ki pa se nanašajo na vse javne uslužbence. Predstavniki vlade in predstavniki sindikatov javnega sektorja so dne 3. decembra 2018 podpisali stavkovne sporazume, Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (v nadaljevanju: Dogovor) ter anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

Dne 7. 12. 2018 so bili v Uradnem listu RS, št. 80/18, poleg stavkovnih sporazumov, objavljeni še naslednji akti:

 1. Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju,
 2. Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS),
 3. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
 4. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del,
 5. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del,
 6. Aneks Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi,
 7. Aneks Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost,
 8. Aneks Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
 9. Aneks Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji,
 10. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi Javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije – tarifni del,
 11. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del,
 12. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost– tarifni del,
 13. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
 14. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora – tarifni del,
 15. Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji,
 16. Uredba o spremembi Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (v nadaljevanju: uredba).

Navedeni akti so pričeli veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, torej dne 8. 12. 2018.

Za zagotovitev enotnega ravnanja proračunskih uporabnikov glede realizacije navedenih aktov v nadaljevanju posredujemo pojasnila, ki so objavljena tudi na spletni strani Ministrstva za javno upravo, v rubriki Delovna področja, plače v javnem sektorju, uslužbenski sistem.

 1. Nove (višje) uvrstitve delovnih mest in nazivov v plačne razrede

Skladno z zgoraj navedenimi akti, s katerimi se delovna mesta in nazivi v javnem sektorju uvrščajo v plačne razrede (13. člen ZSPJS) so se povišale uvrstitve delovnih mest in nazivov. Praviloma za en plačni razred višje so se uvrstila delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda. Delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in tarifnega razreda VII/2, so praviloma uvrščena za 2 plačna razreda višje. Delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. plačnim