Danes je 24.7.2024

Input:

Polletno poročanje za 2016 in novosti na finančno-računovodskem področju

22.6.2016, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:58:35

Poglavja

Majda Gominšek predstavlja navodila in napotke za oddajo polletnega poročila za obdobje januar-junij 2016, hkrati pa predstavlja tudi nekatere novosti na finančno-računovodskem področju.

Predavateljica seveda najprej prične z oddajo polletnega poročila, ki mu nameni več kot pol ure časa. V tem delu predstavi in pojasni finančni načrt posrednega proračunskega uporabnik in zakaj je finančni načrt pomemben. Nadalje poda pojasnila, kako je s kadrovskim načrtom, kakšni so napotki za izdelavo finančnega načrta, kako je glede poročanja in sanacijskega programa, predstavi pa tudi tabelo za poročanje za javne zavode in agencije. Po izčrpnih informacijah in napotkih glede polletnega poroča predavateljica odgovori na kar nekaj vprašanj udeležencev v povezavi s polletnim poročilom, nato pa se loti še predstavitve novosti na finančno-računovodskem področju.

Tukaj na hitro preleti veljavne predpise v zvezi s plačnim sistemom, veljavne kolektivne pogodbe in anekse, opozori pa tudi na posebnosti pri obračunu plač, spremembe pri minimalni plači ter na različna povračila in davčne olajšave.

Na kratko pojasnil, kateri členi ZUJF veljajo še v letu 2016, kako je s povračili stroškov in
drugih prejemkov iz delovnega razmerja ter napredovanji, nato pa še nekaj besed nameni tudi spremembi Pravilnika o izvajanju Zakona o DDV. Opozori tudi na uskladitev stanja denarnih sredstev na dan 30. 6. 2016, čisto na koncu pa še odgovori na nekatera dodatna vprašanja udeležencev.

 

Kazalo vsebine:

  • Polletno poročilo 2016
  • Odgovori na vprašanja glede polletnega poročila 2016
  • Novosti na finančno-računovodskem področju
  • Odgovori na preostala vprašanja udeležencev

 

 

Predavatelj:

Majda Gominšek, finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Za založbo Verlag Dashöfer izvaja strokovne seminarje, spletne klepetalnice in video seminarje ter odgovarja na vprašanja naročnikov.