Danes je 24.7.2024

Input:

Polletno poročilo in aktualne novosti pri poslovanju javnih zavodov

20.6.2017, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:54:17

Poglavja

Majda Gominšek predstavlja pregled, kaj morate poznati in upoštevati pri pripravi polletnega poročila za leto 2017, hkrati pa opozarja na aktualne novosti pri poslovanju javnih zavodov.

Predavateljica se v prvem delu video seminarja posveti polletnemu poročilu. Po zakonu o izvrševanju proračunov 201718 so zavodi namreč dolžni oddajati tudi polletna poročila - posredni uporabniki proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ morajo, najkasneje do 15. avgusta tekočega leta, pristojnemu ministrstvu oziroma županu posredovati polletno poročilo.

V tem delu so torej predstavljene vse pomembne informacije, ki jih potrebujete za izdelavo polletnega poročila – predavateljica tako med drugim omenja finančni načrt posrednega proračunskega uporabnika ter  kadrovski načrt za leto 2017, pri tem pa pojasni, zakaj je finančni načrt pomemben. Ustavi se tudi pri obrazložitvi polletnega poročila, saj slednji vsebuje obvezno pisno obrazložitev  kot prilogo k tabelam, obrazložitev pa nikakor ni prepisovanje podatkov iz tabel.

Predavateljica govori tudi o tem, da morate biti pozorni pri izdelavi ocene poslovanja do konca leta 2017, stroških dela, evidenčnih knjiženjih, ZIPRS1718, izračunavanju presežkov institucionalnih enot sektorja država, pa tudi o izračunu morebitnega presežka, porabi presežka in vrstnem redu porabe morebitnega presežka.

V nadaljevanju je na vrsti predstavitev, kateri členi ZUJF (Zakona o uravnoteženju javnih financ) še veljajo v letu 2017 ter spregovori še o zakonski podlagi za izplačila povračil in drugih
prejemkov ter vrstah povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja.

Čisto na koncu se predavateljica še posveti vprašanjem udeležencev in jim poda odgovore na njihova vprašanja ter ustrezna pojasnila glede njihovih dilem.

 

Kazalo vsebine:

 • Polletni obračun 2017
 • Finančni načrt posrednega proračunskega uporabnika in zakaj je pomemben
 • Obrazložitev in priloge k polletnemu poročilu
 • Pozornosti pri izdelavi ocene poslovanja do konca leta 2017
 • Stroški dela in evidenčna knjiženja
 • Proračuna ZIPRS1718
 • Izračunavanje presežkov institucionalnih enot sektorja država
 • Presežek: izračun, poraba in vrstni red porabe
 • Kateri členi ZUJF še veljajo v letu 2017
 • Zakonska podlaga za izplačila povračil in drugih prejemkov
 • Vrste povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja

 

Predavatelj:

Majda Gominšek, finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Za založbo Verlag Dashöfer izvaja strokovne seminarje, spletne klepetalnice in video seminarje ter odgovarja na vprašanja naročnikov.