Danes je 24.5.2024

Input:

Pomembnejši vidiki pravice do letnega dopusta in regresa za letni dopust

16.3.2018, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:32:38

Poglavja

Pravica do letnega dopusta in posledično regresa za letni dopust sta vedno aktualni tematiki, zato ju predstavljamo v krajšem, jedrnatem video seminarju.

Predavateljica Urška Krivec, strokovna sodelavka v odvetniški pisarni Bohl, predstavlja pomembnejše vidike letnega dopusta in regresa za letni dopust – obe pravici sta med seboj namreč povezani, zato ju je potrebno obravnavati skupaj.

Najprej je na vrsti pravica do letnega dopusta – v tem delu predavateljica med drugim obravnava in izpostavi minimalno trajanje letnega dopusta, pridobitev same pravice, do kdaj je delodajalec dolžan pisno obvestiti delavce o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Prav tako pojasni, kako se izračuna sorazmerni del dopusta in kako pravilno postopati, če delavec med koledarskim letom sklene pogodbo z drugim delodajalcem. Predstavljena je tudi izraba letnega dopusta, vključno z možnostjo izrabe v naslednjem koledarskem letu, pa tudi, kdo odloča o času oziroma terminu izrabe letnega dopusta. Spoznali boste še, kdaj lahko delodajalec morda odreče izrabo letnega dopusta delavcu, in kako je z morebitnim odrekanjem do pravice do letnega dopusta s strani delavca.

V drugem delu videa predavateljica govori o regresu za letni dopust, in sicer o tem, kakšna mora biti minimalna višina regresa za letni dopust, do kdaj ga je potrebno izplačati, ali lahko delodajalec višino regresa za delavce določi različno, če se lahko regres izplača v več delih, pa tudi, v kolikšnem času zastara pravica do regresa za letni dopust, saj je neizplačan letni dopust terjatev.

Čisto na koncu predavateljica še izpostavi vprašanja udeležencev in jim poda odgovore ter razjasni njihove dileme iz prakse.

 

Kazalo vsebine:

  • Letni dopust
  • Regres za letni dopust
  • Vprašanja in odgovori

 

Opomba: Ta video seminar je v arhivu, ker sta se po njegovi objavi spremenili minimalna plača in sodna praksa. Kljub temu vsebuje številne praktične informacije. Pri poslušanju predavateljice od 00:19:43 do 00:19:50 minute upoštevajte sledeče: minimalna plača se je spremenila, aktualni znesek vam je na voljo tukaj oz. za javni sektor  tukaj. Pri poslušanju od 00:15:57 do 00:18:13 minute, kjer je govora o neveljavnosti odpovedi pravice do letnega dopusta, pa upoštevajte novo sodno prakso, ki je dostopna tukaj oziroma za javni sektor tukaj. Pri poslušanju odgovorov na vprašanja od 00:25:26 minute naprej opozarjamo, da gre za odgovore na vprašanja za obdobje do 2018.

  

Predavateljica:

Urška Krivec je strokovna sodelavka v Odvetniški pisarni Bohl. Znotraj odvetniške pisarne se ukvarja s civilnim, delovnim in kazenskim pravom. Od leta 2017 za Verlag Dashöfer piše strokovne članke, pripravlja odgovore ter izvaja spletne seminarje in spletne klepetalnice.