Danes je 23.6.2024

Input:

Pomočnik ravnatelja nadomešča ravnatelja

28.9.2017, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

2017.10.2.5 Pomočnik ravnatelja nadomešča ravnatelja

Strokovna sodelavka

Kaj pripada pomočniku ravnatelja za nadomeščanja daljše bolniške odsotnosti ravnatelja? Ali mu pripada dodatek za povečan obseg dela ali dodatek za vodenje in v kakšni višini?Za jubilejne nagrade se upošteva delovna doba v javnem sektorju. Kako je z delovno dobo pri obračunu plače za krajši delovni čas (zaposlitev 5 ur)? Ali se delovna doba obračuna za oddelane ure 5 ur na dan ali 8 ur?

Ali se upošteva pri obračunu plače delovna doba, ko so si posamezniki plačevali v primeru odsotnosti zaradi brezposelnosti oziroma, ko so dobili nadomestilo na zavodu za zaposlovanje? Ali velja samo delovna doba iz delovnega razmerja?

1. Nadomeščanje ravnatelja

Na podlagi 50. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) se lahko v javnem vrtcu oziroma šoli imenuje pomočnik ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za