Danes je 20.4.2024

Input:

Posebnosti obračuna DDPO 2022 za javni sektor

13.2.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 9 minut

11.21 Posebnosti obračuna DDPO 2022 za javni sektor

Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p.

Posebnost obračuna DDPO pri nepridobitnih organizacijah je v tem, da se v davčno osnovo ne vštevajo vsi prihodki in odhodki, ampak se določen del teh že pred tem izvzame in obračuna. Tako se v davčno osnovo ne vštevajo nepridobitni prihodki in sorazmerni ali dejanski odhodki. Nepridobitne in pridobitne prihodke po vrstah določa Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti.

Nepridobitne organizacije, ki so zavezanci po 9. členu ZDDPO-2 in izpolnjujejo pogoje za oprostitev po tem členu, so oproščene plačila DDPO iz naslova opravljanja nepridobitne dejavnosti oziroma v delu opravljanja nepridobitne dejavnosti, tako da davek plačajo le od dohodkov iz opravljanja pridobitne dejavnosti.

Glede upoštevanja prihodkov in odhodkov pri ugotavljanju davčne osnove v obračunu DDPO velja, da se po splošnem pravilu, ki ga določa 12. člen ZDDPO-2, izvirno upoštevajo prihodki in odhodki, kot so ugotovljeni v izkazu poslovnega izida oziroma letnem poročilu, ki ustreza izkazu poslovnega izida in prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid, na podlagi zakona in v skladu z njim uvedenimi računovodskimi predpisi in računovodskimi standardi. Tako ugotovljeni prihodki in odhodki se upoštevajo tudi za davčne namene, če ZDDPO-2 ne določa drugače.

ZDDPO-2 v 29. členu določa splošno davčno načelo glede priznavanja odhodkov, v skladu s katerim se za ugotavljanje obdavčljive davčne osnove (dobička) priznajo odhodki, ki so potrebni za pridobitev prihodkov, ki so obdavčeni po tem zakonu. Navedeno splošno načelo velja tudi pri ugotavljanju obdavčljive davčne osnove pri zavezancih iz 9. člena ZDDPO-2 in se povezuje z