Danes je 5.12.2023

Input:

Posebnosti obračuna DDPO 2022 za javni sektor

13.2.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

11.21 Posebnosti obračuna DDPO 2022 za javni sektor

Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p.

Posebnost obračuna DDPO pri nepridobitnih organizacijah je v tem, da se v davčno osnovo ne vštevajo vsi prihodki in odhodki, ampak se določen del teh že pred tem izvzame in obračuna. Tako se v davčno osnovo ne vštevajo nepridobitni prihodki in sorazmerni ali dejanski odhodki. Nepridobitne in pridobitne prihodke po vrstah določa Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti.

Nepridobitne organizacije, ki so zavezanci po 9. členu ZDDPO-2 in izpolnjujejo pogoje za oprostitev po tem členu, so oproščene plačila DDPO iz naslova opravljanja nepridobitne dejavnosti oziroma v delu opravljanja nepridobitne dejavnosti, tako da davek plačajo le od dohodkov iz opravljanja pridobitne dejavnosti.

Glede upoštevanja prihodkov in odhodkov pri ugotavljanju davčne osnove v obračunu DDPO velja, da se po splošnem pravilu, ki ga določa 12. člen ZDDPO-2, izvirno upoštevajo prihodki in odhodki, kot so ugotovljeni v izkazu poslovnega izida oziroma letnem poročilu, ki ustreza izkazu poslovnega izida in prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid, na podlagi zakona in v skladu z njim uvedenimi računovodskimi predpisi in računovodskimi standardi. Tako ugotovljeni prihodki in odhodki se upoštevajo tudi za davčne namene, če ZDDPO-2 ne določa drugače.

ZDDPO-2 v 29. členu določa splošno davčno načelo glede priznavanja odhodkov, v skladu s katerim se za ugotavljanje obdavčljive davčne osnove