Danes je 23.4.2024

Input:

Posebnosti pogodb o zaposlitvi (ZDR-1)

29.1.2015, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

1.2.10.1 Posebnosti pogodb o zaposlitvi (ZDR-1)

dr. Etelka Korpič-Horvat in dr. Darja Senčur Peček

 

1. Pogodba o zaposlitvi za določen čas

54. člen

(pogodba o zaposlitvi za določen čas)

(1) Pogodba o zaposlitvi se lahko izjemoma sklene za določen čas, če gre za:

 • izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas,

 • nadomeščanje začasno odsotnega delavca,

 • začasno povečan obseg dela,

 • zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen čas, razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja,

 • poslovodno osebo ali prokurista,

 • vodilnega delavca iz prvega odstavka 74. člena tega zakona,

 • opravljanje sezonskega dela,

 • delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraževanja,

 • zaposlitev za določen čas zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po posebnem zakonu,

 • opravljanje javnih del oziroma vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom,

 • pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano,

 • delo, potrebno v času uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali zaradi usposabljanja delavcev,

 • predajo dela,

 • voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih