Danes je 13.6.2024

Input:

Posebnosti pri obračunu plač in povračil

16.2.2018, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:49:34

Poglavja

Predavateljica Majda Gominšek predstavlja posebnosti pri obračunu plač, s katerimi se utegnete srečevati v letu 2018.

Uvodoma so naveden zakonske podlage na delovnopravnem in davčnem področju, nato pa predavateljica na kratko nekaj besed nameni delovnemu času, odmoru, malici in rednemu letnemu dopustu, saj je slednje povezano s samim obračunom plač in povračil.

Osrednji del je namenjen posebnostim pri obračunu plač in povračilom. Pri posebnostih glede obračuna plač so obravnavani prispevki, dohodnina in tudi poročanje. Tako boste več izvedeli ob obračunu plač, neplačani odsotnosti, vračilu prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev v letu 2018, podaljšani oprostitvi plačila prispevkov delodajalca za zaposlitev starejših brezposelnih, izračunu akontacije dohodnine, olajšavah za rezidente, posebnostih pri izračunu akontacije dohodnine ter kako je glede dela plače za poslovno uspešnost v znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo.

Pri povračilih se predavateljica dotakne samih vrst povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, službene poti ali napotitev delavca v tujino, kjer prav tako skuša prikazati, kdaj načeloma gre za službeno pot in kdaj za napotitev v tujino. Prav tako so omenjene spremembe pri potnih stroških za tujino v letu 2018, višina neobdavčenih dnevnic napotenim delavcem in novosti pri REK obrazcih v letu 2018 za slednje.

Predavateljica na kratko obravnava tudi novosti, ki jih v letu 2018 prinaša Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), denimo obveznost vpisa v evidenco brezposelnih in pravilno oblikovano obvestilo o odpovedi zaposlitve, čisto na koncu pa še odgovori na vprašanja udeležencev.

 

Kazalo vsebine:

  • Zakonska podlaga na delovnopravnem področju
  • Delovni čas, odmor, malica, redni letni dopust
  • Posebnosti pri obračunu plač (prispevki, dohodnina, poročanje)
  • Povračila (vrste, posebnosti, poročanje)
  • Zakon o urejanju trga dela - novosti
  • Vprašanja in odgovori

 

Predavatelj:

Majda Gominšek, finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Za založbo Verlag Dashöfer izvaja strokovne seminarje, spletne klepetalnice in video seminarje ter odgovarja na vprašanja naročnikov.