Danes je 22.5.2024

Input:

Poskusno delo (ZDR-1)

27.12.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

1.3.2 Poskusno delo (ZDR-1)

dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

2. POSKUSNO DELO

NOVELA ZDR-1D:

17. člen ZDR-1

V 125. členu se v drugem odstavku za prvim stavkom dodata nova drugi in tretji stavek, ki se glasita: »Če se poskusno delo določi v pogodbi o zaposlitvi za določen čas, se trajanje poskusnega dela določi sorazmerno trajanju te pogodbe in naravi dela. Če se sklene nova zaporedna pogodba o zaposlitvi za določen čas za isto delo, ne sme vključevati poskusnega dela.«. Dosedanji drugi stavek postane četrti stavek.

Komentar

Sprememba sledi ureditvi iz Direktive 2019/1152/EU, da v primeru sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas, trajanje poskusnega dela določeno sorazmerno s časom za katerega je pogodba za določen čas