Danes je 2.12.2022

Input:

Povračilo stroškov letalske vozovnice za učitelja

2.9.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.08.2.3 Povračilo stroškov letalske vozovnice za učitelja

Strokovna sodelavka

Smo visokošolski zavod, ki ima dopolnilno zaposleno delavko (DM visokošolski učitelj), ki je sicer slovenska državljanka, vendar ima redno zaposlitev in prebiva v Veliki Britaniji. Doslej je svoje pedagoške ure izvajala on-line, v prihodnjem študijskem letu pa bo del ur predavala v živo, na sedežu delodajalca. V pogodbi o zaposlitvi ima navedeno, da je kraj opravljanja dela na sedežu delodajalca.

Zanima me, ali je upravičen strošek oz. ali imamo pravno podlago, da ji povrnemo »potne stroške«, ki bi bili v konkretnem primeru povratna letalska vozovnica (samo enkraten tovrsten strošek bi bil)?
Ali bi morali v pogodbi drugače opredeliti kraj opravljanja dela, povračilo stroškov?

Delodajalec je dolžan na podlagi 130. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. Če višina povračila stroškov v zvezi z delom ni določena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, se določi s podzakonskim aktom.

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za delavce v visokošolskih zavodih ureja Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (KPviz), ki velja in se uporablja za vse zavode in delodajalce, ki kot javno