Danes je 23.6.2024

Input:

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju šole v naravi

20.3.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 11 minut

3.4.2 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju šole v naravi

Strokovna sodelavka

V Uradnem listu RS, št. 19/24 z dne 8. 3. 2024 je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju šole v naravi, ki je začel veljati 9. 3. 2024.

Pravilnik določa elemente za določitev cene šole v naravi in prispevka učenca za šolo v naravi ter ureja zagotavljanje sredstev za sofinanciranje in subvencioniranje šole v naravi iz državnega proračuna. Ta osnutek ne predvideva več poglavja »Plačilo strokovnim delavcem«, saj pravico strokovnih delavcev do plačil (osnovna plača in dodatki) za delo opravljeno v šoli v naravi, urejajo predpisi, ki urejajo plače v javnem sektorju, in kolektivna pogodba dejavnosti ter ne morejo biti predmet urejanja podzakonskega predpisa

Osnutek prinaša uskladitev besedila člena z Zakonom o osnovni šoli, ki določa, da se v šoli v naravi izvaja del obveznega programa in drugih dejavnosti. Usklajuje se pa tudi z novim Aneksom h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 13/24), ki v 105.a členu določa, da delavcu za spremstvo ali vzgojno-izobraževalno delo, ki traja strnjeno dva ali več dni (tabori, bivanja v naravi, šola v naravi, strokovne ekskurzije, Erasmus izmenjave ipd.) pripada plačilo v višini 2,5 dnevnice za službena potovanja v Republiki Sloveniji nad 12 ur, za vsak dan dela izven kraja sedeža zavoda.

Članek o aneksu na portalu Učinkovita šola tukaj.

Članek o aneksu na portalu SEJA tukaj.

Osnutek ne vsebuje več omejitve stroškov na posameznega učenca ter omejitve stroškov strokovnih delavcev glede na ceno bivanja na dan na učenca.

Spremembe in dopolnitve, ki jih prinaša novela pravilnika:

1. člen (1. člen novele) – spremenjeno je besedilo 1. člena pravilnika.

OBRAZLOŽITEV: Določba je redakcijske narave zaradi črtanja besedila dosedanjega 17. in 18. člena pravilnika.

2. člen (2. člen novele) – spremenjeno je besedilo 2. člena pravilnika.

OBRAZLOŽITEV: Določba je redakcijske narave. Potrebna je bila uskladitev besedila člena z 39.a členom Zakona o osnovni šoli, ki določa, da se v šoli v naravi izvaja del obveznega