Danes je 24.6.2024

Input:

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

4.8.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 12 minut

3.79 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

Strokovna sodelavka

V Uradnem listu RS, št. 74/23 z dne 7. 7. 2023 je objavljan Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, ki je začel veljati 22. 7. 2023, uporabljati pa se bo začel 1. 9. 2023.

Spremembe in dopolnitve so naslednje:

– dodan nov 1.a člen, ki definira pomen besede »izobrazba« v predmetnem pravilniku (1. člen novele);

– spremenjen 3. člen, ki se nanaša na zmanjšanje tedenske učne obveznosti (2. člen novele);

– spremenjen 4. člen, ki se nanaša na drugega učitelja v 1. razredu, pred spremembo se je nanašal na drugega strokovnega delavca v 1. razredu (3. člen novele);

– spremenjen 4.a člen, ki se nanaša na mentorstvo (4. člen novele);

– spremenjen 6. člen, ki se nanaša na učno obveznost ravnatelja (5. člen novele);

– spremenjen 7. člen, ki se nanaša na pomočnika ravnatelja (6. člen novele);

– spremenjen 8. člen, ki se nanaša na svetovalnega delavca (7. člen novele);

– spremenjen 12. člen, ki se nanaša na organizatorja šolske prehrane (8. člen novele);

– dopolnjen 13. člen, ki se nanaša na laboranta (9. člen novele);

– spremenjen 14. člen, ki se nanaša na spremljevalca učenca, pred spremembo se je nanašal na spremljevalca gibalno oviranega oziroma slepega učenca (10. člen novele);

– spremenjen 15. člen, ki se nanaša na računovodska dela (11. člen novele);

– spremenjen 16. člen, ki se nanaša na administrativna dela (12. člen novele);

– črtan 17. člen, ki se je nanašal na računovodska-administrativna dela (13. člen novele);

– črtan 19. člen, ki se je nanašal na kurjača (14. člen novele);

– spremenjen 23. člen, ki se nanaša na osnovo za sistemiziranje delovnih mest administrativnih, računovodskih in tehničnih delavcev (15. člen novele);

– dodan naslov 23.a člena (vodenje in koordiniranje) in sprememba v besedilu člena (16. člen novele);

– spremenjen 30. člen, ki se nanaša na merila za oblikovanje oddelkov na obmejnih problemskih območjih, pred spremembo se je nanašal na merila za oblikovanje oddelkov na območjih s posebnimi razvojnimi problemi (17. člen novele);

– spremenjen 31. člen, ki se nanaša na merila za oblikovanje učnih skupin (18. člen novele);

– dopolnjen 33. člen, ki se nanaša na učne skupine za izvedbo izbirnih predmetov (19. člen novele);

– dopolnjen 35. člen, ki se nanaša na spremstvo (20. člen