Danes je 13.7.2024

Input:

Predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova (17. člen ZIZ) (vzorec)

29.5.2017, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 13 minut

15.2 Predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova (17. člen ZIZ) (vzorec)

Dida Volk

Vzorec ima tudi komentarje, ki so v ležečem formatu

Odprite vzorec v wordu.

Predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova (17. člen ZIZ)

OKRAJNO SODIŠČE V (1)

IZVRŠILNI ODDELEK

(1) Krajevna pristojnost sodišča za odločanje o predlogu za izvršbo je odvisna od izvršilnega sredstva, če je upnik predlagal izvršbo z več izvršilnimi sredstvi, je za odločitev o predlogu za izvršbo krajevno pristojno sodišče glede na prvonavedeno izvršilno sredstvo. Sicer pa je krajevna pristojnost sodišča določena v okviru vsakega izvršilnega sredstva – najbolj pogosto je pristojno sodišče po dolžnikovem naslovu.

Upnik: (2)

Dolžnik: (2)

(2) Navedba strank: upnika in dolžnika je odvisna ali gre za fizično osebo ali za pravno osebo oziroma podjetnika ali zasebnika. Obe stranki: upnik in dolžnik morata biti navedena z identifikacijskimi podatki iz 16. a člena ZIZ (opomba: : Sprememba in dopolnitev Novele ZIZ-H, ki velja od 13.7.2010 dalje. Novi 16. a člen ZIZ ureja identifikacijske podatke o dolžniku in upniku.)

* Fizična oseba:

1. osebno ime in naslov prebivališča ter

2. datum rojstva ali EMŠO ali davčna številka ali drug isti povezovalni znak ali drug ustrezen identifikacijski podatek.

*Pravna oseba:

1. firma ali ime, sedež in poslovni naslov ter

2. matična ali davčna številka.

*Podjetnik ali zasebnik:

1. osebno ime, firma, sedež in poslovni naslov ter

2. matična ali davčna številka.«.

Zaradi izterjave: …… EUR s pp

PREDLOG ZA IZVRŠBO

(3)

(3) Predlog za izvršbo je treba vložiti v toliko izvodih, da je dovolj za sodišče in stranki ter za vsako predlagano izvršilno sredstvo en izvod. Če upnik predlaga izvršbo le z enim izvršilnim sredstvom, mora torej predlog vložiti v štirih izvodih. Ob vložitvi predloga za izvršbo mora biti plačana tudi sodna taksa – Višino sodne takse določa Zakon o sodnih taksah – s taksno tarifo. Več o načinu plačila sodne takse – spletna stran Vrhovnega sodišča RS: www.sodisce.si

   
Tarifna številka    Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa    Znesek takse ali količnik za odmero takse po tarifnih številkah 4011 do 4032    
4.0.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje    
4011    Postopek o predlogu za izvršbo ali postopek o predlogu za nasprotno izvršbo    55 EUR