Danes je 23.4.2024

Input:

Prehodne in končne določbe (ZDR-1)

27.12.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

1.10 Prehodne in končne določbe (ZDR-1)

dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

NOVELA ZDR-1D:

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

38. člen ZDR-1D

(dokončanje postopkov in uporaba zakona)

(1) Spremenjeni 31. člen zakona se uporablja za pogodbe o zaposlitvi, sklenjene po uveljavitvi tega zakona.

(2) Spremenjeni 113. člen zakona se začne uporabljati 12 mesecev po uveljavitvi tega zakona.

(3) Postopki odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo v skladu z dosedanjimi predpisi.

(4) Novi 141.a člen zakona se začne uporabljati za pogodbena razmerja med pogodbenikom, katerega neposredni podizvajalec je delodajalec, ter delodajalcem, ki mu je bil s pogodbo v izvajanje oddan del storitve ali celotna storitev, za izvedbo katere je glavni izvajalec sklenil pogodbo z naročnikom storitve, sklenjena po uveljavitvi tega zakona.

(5) Ustrezne ukrepe iz novega 142.a člena zakona mora delodajalec sprejeti v roku enega leta od uveljavitve tega zakona.

Komentar

S prehodnimi določbami se ureja prehodna ureditev in sicer: določba tretjega odstavka 59. člena ZDR-1 se začne uporabljati eno leto po uveljavitvi tega zakona; določbe tretjega do sedmega odstavka 79. člena ZDR-1 se uporabljajo za pogodbe o zaposlitvi, ki so sklenjene za določen čas po uveljavitvi tega zakona; določbe desetega odstavka 137. člena ZDR-1 se začnejo uporabljati 90 dni po uveljavitvi tega zakona in se uporabljajo za čas odsotnosti z dela s pravico do nadomestila plače v breme