Danes je 25.5.2024

Input:

Prenehanje delovnega razmerja zaradi upokojitve

25.9.2020, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 12 minut

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Ali še vedno velja, če se delavec v javnem sektorju upokoji po prvem pogoju (kasneje, ko izpolni pogoj za upokojitev), dobi izplačano odpravnino v znesku 3 povprečnih bruto plač v RS oz.3. njegovih bruto plač, če je zanj to ugodneje?

Da. Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša v skladu z 8. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 80- 3874/2018), ki je bil objavljen 7. 12. 2018 in velja od 8. 12. 2018, tri povprečne mesečne plače zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma tri zadnje mesečne plače javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje.

Smo javni zavod. JU je dopolnil pogoje za upokojitev in se odločila ostati v delovnem razmerju. Do kdaj sme ostati zaposlen? Kako mu lahko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi, da bi ga upokojil?

Ker JU ne zmore več fizično normalno opravljati svojih del in nalog, bi ga želeli napotiti na zdravniški pregled. Kako je s tem v tem primeru?

V zvezi z vašim vprašanjem najprej pojasnjujemo, da je pravica do nastopa upokojitve oziroma pravica do pridobitve pokojnine, pravica delavca (in ne morebiti njegova obveznost oz. nekaj, kar bi nastopilo neodvisno od volje delavca) o koriščenju katere odloča on sam in ne delodajalec. Veljavna zakonodaja ne omogoča delodajalcu, da bi enostransko ugotovil prenehanje delovnega razmerja zaradi upokojitve delavca. Ima pa delodajalec na voljo druge načine prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, seveda ob predpostavki, da so za to izpolnjeni zakonsko določeni pogoji (predvsem obstoj utemeljenega odpovednega razloga).

Zdravstveni oz. zdravniški pregledi se izvajajo na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), pri čemer so vrste, obseg in vsebina zdravstvenih pregledov delavcev ter način in roki za opravljanje teh pregledov, urejeni s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Pravilnik). Če delodajalec opazi, da je pri delavcu podana zmanjšana delovna zmožnost ali drug razlog po 10. členu Pravilnika, ga lahko napoti na drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled.

Kaj je osnova za izračun odpravnine za delavca v javnem sektorju? Povprečna mesečna plača, ki jo