Danes je 23.7.2024

Input:

Prihodki (SRS 15 - 2019) - razvrščanje

8.10.2020, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

4.6.5.2 Prihodki (SRS 15 – 2019) – razvrščanje

Fenja Borštnar

Določeni uporabniki pripoznavajo prihodke v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS2019). Nov Slovenski računovodski 15 so začeli uporabljati za poslovno leto, ki se je začelo 1. januarja 2019.

Ena od večjih sprememb je, da standard pri pripoznavanju prihodkov zahteva uporabo presoje. Presoja temelji na računovodskih ocenah, ki jih določen uporabnik ob zaključku vsakega leta preveri in presodi, ali še ustrezajo. Če ne, jih spremeni in to spremembo upošteva za naprej.

Prihodki določenih uporabnikov se razčlenjujejo v skladu z določbami Zakona o računovodstvu (ZR) in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi ter računovodskimi standardi.

ZR določa, da se prihodki uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije).

Ne glede na to, se za uporabnike EKN, ki