Danes je 1.10.2022

Input:

Primer knjiženja šolskega sklada 2022

22.6.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

1.125 Primer knjiženja šolskega sklada 2022

Majda Gominšek

Izobraževalne organizacije imajo v skladu z ZOFVI možnost oblikovati šolski sklad, kjer se zbira denar, ki ga nameni šola oziroma upravljavec sklada za različne namene, največkrat za nakup opreme ali pokrivanje materialnih stroškov (na primer pokrivanje šole v naravi za svoje uporabnike).

V računovodstvu je povezanih s tem več faz dela, ki so prikazane v primeru.

Šolski sklad zbira denar, ki ga nameni za nakup opreme in pokrivanje stroškov materiala.

Št.  Besedilo  Znesek  V breme  V dobro 
1.  Prejem sredstev na račun šole, za šolski sklad  1.000  110…   
 - prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije za osnovna sredstva  800   922  
 - dolgoročno odloženi prihodki za material  200   920  
 - evidenčno knjiženje  1.000  799  730