Danes je 6.2.2023

Input:

Primer knjiženja šolskega sklada 2022

22.6.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

1.125 Primer knjiženja šolskega sklada 2022

Majda Gominšek

Izobraževalne organizacije imajo v skladu z ZOFVI možnost oblikovati šolski sklad, kjer se zbira denar, ki ga nameni šola oziroma upravljavec sklada za različne namene, največkrat za nakup opreme ali pokrivanje materialnih stroškov (na primer pokrivanje šole v naravi za svoje uporabnike).

V računovodstvu je povezanih s tem več faz dela, ki so prikazane v primeru.

Šolski sklad zbira denar, ki