Danes je 27.3.2023

Input:

Primeri sodne prakse v zvezi s sklepanjem in prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas

22.6.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.8.4 Primeri sodne prakse v zvezi s sklepanjem in prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Vanja Mavri

Pogodba o zaposlitvi se sklepa za nedoločen čas (12. člen ZDR-1), za določen čas pa le izjemoma, in sicer v primerih, ki jih določa ZDR-1, drug zakon ali kolektivna pogodba (54. člen ZDR-1).

1. Pisna oblika – obvezno mora biti sklenjena v pisni obliki ob nastopu dela – v nasprotnem primeru se domneva, da je sklenjena za nedoločen čas (12. člen ZDR-1).

Primer sodne prakse – sodba VDSS Pdp 307/2014, z dne 11. 6. 2014

Jedro sodbe:Tožena stranka si zmotno razlaga določila 10. člen ZDR, ko navaja, da je za sklenitev pogodbe o zaposlitvi vedno potrebna volja obeh strank. 10. člen ZDR določa, da se pogodba o zaposlitvi sklepa za nedoločen čas, če s tem zakonom ni drugače določeno, ter da se, če s pogodbo o zaposlitvi čas trajanja ni pisno določen oziroma ga pogodbena stranka ni sklenila v pisni obliki ob nastopu dela, domneva, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoločen čas. Tožena stranka je tožnika uvrstila v tedenski razpored dela, tožnik je v spornem času delal pri toženi stranki brez podpisane pogodbe o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi za določen čas bi veljala, v kolikor bi jo tožnik podpisal. Zato ni bilo potrebno ugotavljati, ali med strankama obstaja kakšen ustni dogovor glede sklenitve delovnega razmerja, saj je določilo 10. člena ZDR kogentno.

2. Trajanje pogodbe – v pogodbi mora biti obvezno določen čas trajanja, konkretneje, čas trajanja mora biti določen datumsko (npr. do 31. 9. 2014) ali opisno (npr. do vrnitve začasno odsotnega delavca na delo) tako, da ni dileme, kdaj pogodba preneha veljati – v