Danes je 22.5.2024

Input:

PRIROČNIK – Izplačilo plače in nadomestila plače v primeru odsotnosti javnih uslužbencev zaradi koronavirusa SARS-CoV-2 ob upoštevanju ZIUZEOP

21.4.2020, Vir: Ministrstvo za javno upravoČas branja: 11 minut

Izplačilo plače in nadomestila plače v primeru odsotnosti javnih uslužbencev zaradi koronavirusa SARS-CoV-2 ob upoštevanju Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)

 1. Uvod

Dne 10.4.2020 je bil v Uradnem listu RS, št. 49/20 objavljen Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju: ZIUZEOP), ki je začel veljati naslednji dan po objavi, torej 11.4.2020.

Ker je ZIUZEOP v 70. členu drugače uredil nadomestila plače v času epidemije, prav tako pa smo na ministrstvu prejeli številna vprašanja v tej zvezi, smo pripravili priročnik glede izplačila plače oziroma nadomestil plače v času epidemije in uporabe ustreznih šifer po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (opomba 1) (v nadaljevanju: Uredba).

Na Ministrstvu za javno upravo smo pred uveljavitvijo ZIUZEOP pripravili pojasnilo z naslovom: Izplačilo plače in nadomestila plače v primeru odsotnosti javnih uslužbencev zaradi koronavirusa SARS-CoV-2, št. 1002-253/2020/1 z dne 27.3.2020, po uveljavitvi ZIUZEOP pa smo ga dopolnili s pojasnilom št. 1002-253/2020/7 z dne 21.4.2020

Objavljeno je bilo tudi pojasnilo št. 0100-222/2020/1 z dne 15.4.2020 z naslovom: Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) – pojasnila

V predmetnem priporočniku so vsebine navedenih pojasnil glede izplačila plače oziroma nadomestil plače v času epidemije zbrane na uporabniku prijazen način, upoštevaje veljavne določbe ZIUZEOP v tej zvezi.

Na tem mestu želimo še opozoriti, da so že v pripravi tudi nekatere spremembe in dopolnitve ZIUZEOP. Ko bodo uveljavljene, bomo priročnik ustrezno dopolnili.

2. Pojasnila posameznih možnih primerov v času epidemije

a) Delo na domu

V primeru, ko javni uslužbenec dela na domu, mu mora delodajalec izplačati plačo.

Javnemu uslužbencu, ki dela na domu, pripada tudi regres za prehrano. Ne pripada pa mu povračilo stroškov