Danes je 23.7.2024

Input:

Pristojnosti nadzornega odbora (varstvo osebnih podatkov javnih uslužbencev)

7.5.2018, Vir: Ministrstvo za javno upravoČas branja: 5 minut

Pojasnilo državnega organa številka 007-364/2018/3 navajamo v celoti:

»Spoštovani!

Prejeli smo vaš dopis, v katerem ste navedli, da na vaši občini nadzorni odbor izvaja nadzor nad izplačilom plač. Zahtevajo, da jim predložite celotne personalne mape vseh javnih uslužbencev. Zanima vas, če ste dolžni predložiti celotne mape zaposlenih javnih uslužbencev oziroma, če je to v skladu z zakoni, saj je v personalni mapi celotna dokumentacija od začetka zaposlitve (nekateri od leta 1996). Prav tako vas zanima, ali lahko nadzorni odbor, ki je bil imenovan v letu 2014, nadzira oziroma kontrolira plače pred letom 2014.

Ministrstvo za javno upravo meni, da se pristojnost nadzornega odbora ne nanaša tudi na pregled personalnih map zaposlenih javnih uslužbencev, kar pojasnjujemo v nadaljevanju.

Nadzorni odbor občine ima pristojnosti, ki jih določa 32. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1, v nadaljevanju: Zakon o lokalni samoupravi). Nadzorni