Danes je 15.7.2024

Input:

Prva sistemska pojasnila Ministrstva za pravosodje ob začetku razvoja uporabe nove evropske zakonodaje o varstvu osebnih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov - GDPR ter povezana Direktiva)

28.5.2018, Vir: Ministrstvo za pravosodjeČas branja: 17 minut

Pojasnila državnega organa navajamo v celoti:

"PRVA INAČICA, 28. MAJ 2018

 (Za podrobnejša pojasnila je na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov pristojen Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, SI-1000 LJUBLJANA; naslov e-pošte: gp.ip@ip-rs.si)

Prva sistemska pojasnila Ministrstva za pravosodje ob začetku razvoja uporabe nove evropske zakonodaje o varstvu osebnih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov - GDPR ter povezana Direktiva)

/Posebni poudarek: v Uradnem listu Evropske unije z dne 23. 5. 2018 so objavljeni pomembni popravki besedila določb slovenske inačice Splošne uredbe o varstvu podatkov/

I. Uvodoma

S petkom, dne 25. maja 2018, se je začela v določenih delih neposredno uporabljati Splošna uredba o varstvu podatkov Evropske unije iz leta 2016 (GDPR), ki bo v veliki meri (kot opisano spodaj) nadomestila (v nekaterih primerih začasno) določbe dosedanjega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) iz leta 2004. Subjekti, ki v okviru zbirk osebnih podatkov obdelujejo osebne podatke (upravljavci in/ali obdelovalci), morajo od tega dne dalje spoštovati pravila Splošne uredbe ter še tista preostala pravila ZVOP-1 (zlasti področne ureditve varstva osebnih podatkov – videonadzor, biometrija ipd.), ki ostajajo v uporabi. Podrobnosti glede posameznih členov so predstavljene v nadaljevanju tega dokumenta.

Prav tako so namesto obstoječih pravic po 30. in 32. členu posameznikom od tega dne dalje na razpolago pravice po 12. in sledečih členih Splošne uredbe.

Informacijski pooblaščenec ostaja (edini) državni nadzorni organ Republike Slovenije, pristojen za področje varstva osebnih podatkov, pri čemer dobiva nekatere pomembne nove pristojnosti, pa tudi ustrezne kadrovske okrepitve, dogovorjene že leta 2017.

Ministrstvo za pravosodje si je od lanske jeseni (2017) naprej intenzivno prizadevalo, da bi vsa vprašanja varstva osebnih podatkov ustrezno in jasno uredilo z novim sistemskim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, EPA 2733-VII). Zadevni zakon žal ni bil pravočasno sprejet. Iz tega razloga ministrstvo zavezancem ter posameznikom na katere se nanašajo osebni podatki, podaja potrebna začetna pojasnila glede tega, katero pravno varstvo in obdelave osebnih podatkov bo veljalo od 25. 5. 2018 naprej in kakšen bo od tega dne naprej institucionalni okvir varstva osebnih podatkov.

 

II. Prenovljeni pravni viri varstva osebnih podatkov:

Jedro nove ureditve varstva osebnih podatkov predstavljata naslednja predpisa Evropske unije:

1. »Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna Uredba o varstvu podatkov)« je bila objavljena v Uradnem listu EU 4. maja 2016 (Uradni list Evropske unije L 119, 4. maj 2016), njeni pomembni popravki pa v Uradnem listu EU dne 23. maja 2018 (Uradni list Evropske unije L 119, L 127, 23. maj 2018).

 

Pri tem posebej opozarjamo na popravek definicije privolitve v obdelavo osebnih podatkov, ki se poslej glasi:

»privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki‘ pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;“« (11. točka 4. člena Splošne uredbe).

 

Sprememb je še večje število, so pravno dokaj relevantne z vidika načela zakonitosti in zato priporočamo njihov pregled sprememb na naslednji spletni