Danes je 25.7.2024

Input:

Razlogi za sklenitev aneksa k pogodbi o zaposlitvi oziroma za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi (vzorec)

10.1.2019, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 9 minut

4.1.15.5 Razlogi za sklenitev aneksa k pogodbi o zaposlitvi oziroma za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi (vzorec)

Strokovna sodelavka

Razlogi za sklenitev aneksa k pogodbi o zaposlitvi oziroma za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi

Aneks k pogodbi o zaposlitvi

Javnemu uslužbencu, ki zaseda delovno mesto, ki se uvršča v višje plačni razred, delodajalec vroči aneks k pogodbi o zaposlitvi, s katerim se mu določi oziroma se ga uvrsti v ustrezni plačni razred in navede datume upravičenosti do izplačila višje plače, odvisno od tega za koliko plačnih razredov višje se uvršča posamezno delovno mesto (pravico do izplačila višje plače za prvi plačni razred povišanja se pridobi s 1. januarjem 2019, za drugi plačni razred povišanja s 1. novembrom 2019, za tretji in ostale plačne razrede povišanja pa s 1. septembrom 2020).

Nova pogodba o zaposlitvi

Javnemu uslužbencu, ki bo premeščen na novo delovno mesto, delodajalec vroči v podpis novo pogodbo o zaposlitvi. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) namreč v 49. členu ZDR-1 določa, da se v primeru spremembe naziva delovnega mesta oziroma vrste dela s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka raven in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela v skladu z 22. členom ZDR-1, sklene nova pogodba o zaposlitvi.

Ob vročitvi aneksa k pogodbi o zaposlitvi oziroma pogodbe o zaposlitvi delodajalec javnemu uslužbencu pojasni razlog vročitve, in sicer:

1.

Za primer, če je bil z aneksom h kolektivni pogodbi oziroma z uredbo delovnemu mestu, ki ga zaseda javni uslužbenec, določen višji izhodiščni plačni razred (oziroma višji plačni razred brez napredovanj) in posledično višji končni plačni razred (oziroma v višji plačni razred z napredovanji), se z aneksom k pogodbi o zaposlitvi:

- temu zvišanju ustrezno javnega uslužbenca