Danes je 16.5.2022

Input:

Razveljavitev določb Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o javnih uslužbencih glede upokojevanja

26.1.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.01.1.2 Razveljavitev določb Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o javnih uslužbencih glede upokojevanja

Vanja Mavri

Razveljavitev določb Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o javnih uslužbencih glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine

Ustavno sodišče RS je z odločbo, št. U-I-16/21-17, U-I-27/21-12 z dne 18. 11. 2021 odločilo, da se tretji, četrti in peti odstavek 89. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 52/16, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) ter 156.a člen Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 203/20 –