Danes je 2.12.2022

Input:

Rebalans finančnega načrta pri posrednih proračunskih uporabnikih

19.9.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

6.1.2 Rebalans finančnega načrta pri posrednih proračunskih uporabnikih

Anica Žgajnar

Posredni proračunski uporabniki morajo v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o izvrševanju proračunov RS vsako leto pripraviti finančni načrt za naslednje koledarsko leto. Izhodišča za pripravo finančnih načrtov običajno pripravi tudi pristojno ministrstvo in jih pošlje proračunskim uporabnikom iz svojega področja.

ZIPRS2223 v 65. členu določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom in jih posredovati v soglasje pristojnemu ministrstvu v 45 dneh po prejetih izhodiščih.

Finančni načrt