Danes je 25.7.2024

Input:

Redna delovna uspešnost direktorjev v javnem sektorju

24.5.2021, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:41:49

Poglavja

Od julija 2020 dalje je zopet dovoljeno izplačilo redne delovne uspešnosti za javne uslužbence. Za direktorje, ki spadajo v plačno skupino B, se pravila za določitev, obračun in izplačilo razlikujejo glede na ostali javni sektor. Pri tem se odpirajo številna vprašanja na katera bomo poskušali odgovoriti in sicer z naslednjo vsebino seminarja:

  • predstavitev pravnih podlag,
  • določitev obsega sredstev za RDU,
  • merila in določitev višine RDU,
  • opredelitev organa, ki je pristojen za določitev RDU,
  • izvedba postopka pridobitve soglasij,
  • praktični primer izračuna RDU,
  • knjiženje poslovnega dogodka RDU.

Polona Gostan bo predstavila pravne podlage ter konkretne primere izračuna RDU ter knjiženje poslovnega dogodka RDU.  Hermina Krajnc bo predstavila del, ki se nanaša na določitev obsega sredstev za RDU in višine RDU, ter kateri organ je pristojen za določitev RDU.

Odgovori na vprašanja iz on-line seminarja v pisni obliki tukaj.


Predavateljici:

Polona Gostan, univ. dipl. ekon., preizkušena državna notranja revizorka, ki ima pridobljen tudi naziv preizkušeni računovodja v javnem sektorju (mednarodni certifikat CIPFA). V preteklosti zaposlena v finančnem oddelku občinske uprave ima več kot 15  letne delovne izkušnje na področju javnih financ in računovodstva občin, javnih zavodov, krajevnih skupnosti ter drugih proračunskih uporabnikov. Hkrati pa že od leta 2011 bogate izkušnje pri izvajanju notranjih revizij proračunskih uporabnikov. Polona Gostan je tudi avtorica strokovnih prispevkov, ki obravnavajo področja notranjega revidiranja, poslovanja proračunskih uporabnikov, določanja plač in računovodstva za založbo Verlag Dashöfer. Prispevki, ki so objavljeni v vestniku Javni sektor in na portalu SEJA, vsebujejo praktične rešitve za različna opravila, ki jih izvajajo računovodje, kadroviki in drugi strokovni delavci v javnem sektorju.

Mag. Hermina Krajnc, preizkušena državna notranja revizorka ima 20 letne izkušnje na področju financiranja javnih zavodov kot svetovalka in kot vodja oddelka za družbene dejavnosti v občinski upravi. Dragocene delovne izkušnje je pridobila na področju upravno pravnih postopkov ter na področju izvajanja ustanoviteljskih obveznosti in pravic pri javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je občina. Tri leta je bila tudi v.d. direktorica Zavoda za kulturo. Poleg tega ima 12 let delovnih izkušenj na področju izvajanja notranje revizije in sicer kot zaposlena notranja revizorka pri proračunskem uporabniku in kot zunanja izvajalka notranje revizije v številnih občinah in javnih zavodih s področja šolstva, kulture, športa, zdravstva in sociale ter drugih proračunskih uporabnikih.