Danes je 23.7.2024

Input:

Redna delovna uspešnost

29.5.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 15 minut

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Računovodski vidik v odgovorih je pripravila Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor.

Uspešnost izplačujemo 3 mesečno, Kaj vse moramo upoštevati pri osnovi. Kako lahko določiš plačo preteklega leta za učitelja, ki med letom napreduje spremeni se mu naziv delovnega mesta in zaposlenemu, ki ga zaposlimo med letom.

Na podlagi ZSPJS in 28. člena KPJS je osnova za določitev najvišjega možnega letnega zneska za izplačilo redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca njegova osnovna plača, ki mu je pripadala v skladu s pogodbo o zaposlitvi za mesec december preteklega leta. Pri tem napredovanje v višji plačni razred ali višji naziv ter tudi sprememba plačnega razreda, ki je posledica spremembe uvrstitve delovnega mesta ali naziva v plačni razred na podlagi kolektivne pogodbe, ne vpliva na določitev najvišjega možnega izplačila redne delovne uspešnosti na individualni ravni javnega uslužbenca, saj je ta vezana na osnovno plačo meseca decembra preteklega leta.

V primeru, ko se javni uslužbenec prvič zaposli po 1. januarju v tekočem letu, se za določitev dvakratnika osnovne plače upošteva plača, ki bi mu pripadala za mesec december preteklega leta, torej plača, ki bi mu pripadala v primeru, da bi se zaposlil v mesecu decembru na istem delovnem mestu. Enako se dvakratnik osnovne plače po našem mnenju določi tudi v primeru premestitve ali zaposlitve na drugem delovnem mestu med letom. Če se javni uslužbenec premesti oziroma sklene pogodbo o zaposlitvi na drugem delovnem mestu, se za določitev dvakratnika osnovne plače upošteva sorazmeren del dvakratnika osnovne plače, ki bi jo imel na posameznem delovnem mestu v mesecu decembru preteklega leta.

Zaposleni je na bolniški, nadomešča ga oseba preko podjemne pogodbe. Kaj gre v tem primeru v izračun mase sredstev za RDU?

Redna delovna uspešnost se obračunava na podlagi osnovnih plač javnih uslužbencev, določenih v skladu s pogodbami o zaposlitvi, torej kot skupen seštevek osnovnih plač javnih uslužbencev, določenih v pogodbi o zaposlitvi (šifra A010).

Pri določitvi obsega sredstev se upoštevajo tudi osnovne plače javnih uslužbencev, ki so odsotni (npr. zaradi dopusta za starševsko varstvo, bolezni, koriščenja letnega dopusta). V primeru nadomeščanj se pri določitvi obsega sredstev upošteva osnovna plača javnega uslužbenca, ki se zaposli namesto odsotnega javnega uslužbenca, ne pa tudi osnovna plača odsotnega javnega uslužbenca.

V vašem primeru pa ni sklenjena pogodba o zaposlitvi, ampak podjemna pogodba, na podlagi katere se ne izplačuje plača, zato se plačilo na podlagi podjemne pogodbe ne upošteva v obseg sredstev za RDU. V obseg sredstev gre osnovna plača javnega uslužbenca, ki je odsoten zaradi bolezni (na bolniški).

Letni izpis RDU natisnemo in shranimo v osebni mapi delavca. Je to dovolj?

Vsako leto ob izplačilu plače za januar je treba javnega uslužbenca obvestiti o udeležbi pri ocenjevanju seznanjeni vsi zaposleni, vključno z informacijo o doseženem številu točk, z edino razliko, da se obvestila uslužbencev, ki so točke prejeli,