Danes je 14.6.2024

Input:

Redna delovna uspešnost

23.10.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Delavec pride na šolo septembra. Nimamo informacije koliko RDU je že prejel v prejšnji šoli. Ali je pravilno, da ima pri nas omejitev 4/12 ne glede na to, da je morda pred tem že prejel RDU za več kot 8/12 osnove?

 ODGOVOR:

Na podlagi 22.a člena Zakon o sistemu plač v javnem sektorju lahko del plače iz naslova redne delovne uspešnosti  letno znaša največ dve osnovni mesečni plači javnega uslužbenca, pri čemer se kot osnova upošteva višina osnovne plače javnega uslužbenca v mesecu decembru preteklega leta.

V skladu z 28. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor se, če javni uslužbenec sklene delovno razmerje v javnem sektorju v tekočem letu, določi sorazmerni del 2-kratnika osnovne plače, ki mu je pripadala v skladu s pogodbo o zaposlitvi za mesec december preteklega leta.

To pomeni, da mu pripada največ 2-kratnik osnovne plače, ki bi javnemu uslužnemu pripadala v primeru, da bi se zaposlil v mesecu decembru na istem delovnem mestu. V primeru zaposlitve me letom, je ta znesek treba upoštevati sorazmerno času zaposlitve.

V skladu s